MartriX org. -  Follow The Feel
Met TheFeel en iBoksen intuïtief aan het werk

TheFeel en iBoksen gaan beiden over intuïtief en duurzaam werken (leven) vanuit de natuurlijke essentie.

TheFeel en iBokstrainingen omvatten de volgende essentiële onderdelen:

1. Intuïtie en Co-creatie
2. Natuurlijke souplesse, het kneden en flexibel maken van geest en lichaam!
3. Het versterken van de zeven Bao, zeven kwaliteiten van het leven.

TheFeel en iBoksen werken vanuit aloude Oosterse concepten zoals:

· Jing: (essentie) Rituelen Taoïsme
· Qi:  (vitaliteit) Vitaliserende oefeningen  Qigong/Intuïtief boksen/Taijiquan
· Shen:  (geest/spirit) Zuivere gesprekken Qingtan

TheFeel en iBoksen zijn aloude oude, moderne visies op het managen van onze ingeboren talenten en levensvitaliteit, die we ook gebruiken om arbeid te verrichten.

Bij iBoksen benadrukken we dat zeventig procent van de training bestaat uit het cultiveren van TheFeel, het hele lichaam zintuig en dertig procent aan het daadwerkelijke lichamelijk boksen.  
Wat betreft het iBoksen splitsen we deze 30 % aandacht weer op in 70%-30%, waarbij we 70% aandacht geven aan de voeten, in de vorm van het staan en lopen en 30% aan de handen in de vorm van verdediging en aanval. Tijdens de iBoksen oefeningen ervaren we dat het voetenwerk vaak de zwakste schakel is in efficiënt bewegen.  

De metafoor in werken is het verschil wat je doet met je handen -- dingen doen, dingen controleren, met je toetsenbord werken, telefoneren, rapporten schrijven -- en wat je kunt doen met je voeten -- in specifieke richtingen bewegen, in nieuwe richtingen bewegen, en naar rechts, links, voren en achteren bewegen.

Je kunt zeggen, het verschil tussen managen en Leiden is het verschil wat je kunt doen met je handen en wat je kunt doen met je voeten.

Het verschil tussen een leider en een manager is het verschil tussen iemand die TheFeel volgt en ons in nieuwe richtingen en naar nieuwe horizonnen leidt en een manager welke simpelweg de dingen probeert te controleren zoals ze zijn.
Je zou kunnen zeggen dat managers de status quo op gang houden, en dat leiders ons vooruit bewegen, zij zijn opweg naar nieuwe wegen.
De Zeven Lijfwachten Firewall
De Nederlandse MartriX Home Page
De Zeven Lijfwachten Firewall
Intuïtief Aan Het Werk
© MARTRIX org. 2002  |  Design by: TheFeel.org multimedia
Modified on: 25 January 2011