Index page MartriX, Martial arts and  Managementtraining development © MARTRIX org. 2002  |  Design by: TheFeel.org multimedia Home page

HOME

About MartriX

Trainers

          Ron Nansink

                  Biography (1)

                   Biography (2)

                   Biography (3)

           Nadja Kotrchova

                   Biography


COMPANY & MANAGEMENT TRAINING

Management Training

           Management Training & Taoism

           Management Training & Intuitive Tuning

           The Seven Bao Firewall

           The Three Bao

           Management Training & Martial Art Ethics

           Management Training It’s The Feeling Working (1)

                  Management Training - It’s The Feeling Working (2)

           The Art of the Brilliant Hunch (1)

                  The Art of the Brilliant Hunch (2)

Coaching

           Management Training - Intuitive Coaching

                  Management Training & Intuitive Coaching


MARTRIX AGENDA

Workshop Agenda

           Taikiken workshops in The Netherlands (in Dutch)

                  Application Form (in Dutch)

           Taikiken Natural Tuning (workshops_ retreats)

                   NATURAL TUNING  workshop Czech republic

                  Application Form Czech republic

                   NATURAL TUNING retreat  Ibiza

                         Application Form Ibiza


MARTRIX EXCLUSIVE SHOP

Health support materials

           Tao Tuner jewelry

           Taikiken DVD for Self-training

           Bobbers

           L rods

           Porkert


MARTIAL ARTS

Taikiken

           Taikiken


Taijiquan

          About Orthodox Taijiquan (Tai chi chuan)

                  Xingyi Quan (Hsing-I)

                   Bagua Zhang (Eight-diagram Palm)

                   Taijiquan Shadow Boxing (styles)


Qigong exercises

           Baduanjin (Eight section brocade)

           Hachidankin


Intuitive Boxing

           The system of Intuitive Boxing -Taikiken

           What is Intuitive Boxing?

           The Objective of Intuitive Boxing

           Theory of Intuitive Boxing - Taikiken (Yiquan)

                   Shaolin Quan

           Ritsu Zen (Zhan Zhuang 1)

           Visualization of ritsu zen -j ianshen zhuang

           Han Zen (Jiji Zhuang)

          ■ Yuri (Shi Li)

           Hai (Moca Bu)

           Hakkei (Fa Li)

           Sui Shou (Tui Shou)

           Shi Shou (San Shou)

           The Three Bao

           The Seven Bao Firewall


SPIRITUAL ARTS

Wuji (Mantra) Meditation

Music Meditation

Real Life Spiritual Games (RLSG)

           Real Life Spiritual Games (1)

           Real Life Spiritual Games (2)

           Real Life Spiritual Games (3)

           Real Life Spiritual Games (4)

BrainQuakes

Longevity

Paolo Coehlo - The Warrior of Life

(un)Learning and Architecture


HEALTH

Your way to health - GREEN JUICES

           Manual green juicer - Porkert (1)

           What is so great about wheat grass? (2)

           What is so great about wheat grass? (3)

           What is so great about wheat grass? (4)

           Barley grass? (5)

           Barley grass? (6)


Sabbatical Leave

           Sabbatical Leave 93 days (1)

                  Sabbatical Leave 93 days (2)

                  Sabbatical Leave - Thailand

                  Sabbatical Leave - China

                  Sabbatical Leave - Bali


           Why a Sabbatical Leave? (1)

                  Sabbatical Leave -  Tips & Links


           Sabbatical Leave 30 days - Thailand (1)

                  Sabbatical Leave Thailand (2)

                  Sabbatical Leave - Tips & Links

                  Thailand information


MEDIA

Videos & Book introductions

           MartriX Martial Art video clips (1) Taikiken; MMA

           MartriX Martial Art video clips (2) Wushu; Shaolin

           MartriX Martial Art video clips (3) Training in China and Indonesia            Book Intros

           The Taoist Classics 1-4

Downloads

           MartriX  E-books downloads (PDF)


OTHER

Chinatown Amsterdam

           Chinatown Amsterdam

           Chinese New Year in Amsterdam

           Chinese Astrology


Links

Modified on: 27 March 2019  2019March 2019